Wat Ons Glo

Ek glo in God die Vader – Yahuah – die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.

Ek glo יהוה Yahuah is ‘echad’ -die meervoudige een ware God- oorgedra in Deut 6: 4 en Eksodus 34: 6-8.

Ek glo in God die Seun – Jesus Christus – Yahusha ha Moshiach – Yahuah se enig-gebore Seun, ons Here;

Ek glo in die inwonende Heilige Gees – Ruach ha Kodesh – Jesus Christus kragtig in ons teenswoordig. (2 Kor 13:5)

Ek glo dat God die Seun – Jesus Christus – ontvang is van die Heilige Gees – Ruach ha Kodesh en gebore is uit die maagd Maria.

Ek glo dat Hy gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het.

Ek glo dat Hy op die derde dag weer opgestaan het uit die dode.

Ek glo dat Hy opgevaar het na die Hemel en dat Hy nou sit aan die regterhand van God – Elohim – die almagtige Vader van waar Hy heers oor sy geestelike koninkryk van heiliges – Yasharel sy Koninkryk van Melkisedekse Priesters – totdat al sy vyande onder sy voete geplaas is;

van waar Hy dan weer één maal en op één dag sal kom – om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het en om dan tot in ewigheid te heers vanuit die Nuwe Jesusalem in die Nuwe Hemel en die Nuwe Aarde.

Ek glo in die inwonende God die Heilige Gees – Ruach ha Kodesh – Jesus Christus kragtig in ons teenswoordig. (2 Kor 13:5)

Ek glo in die Israel van God -Yasharel – die Koninkryk van God in die vorm van sy heiliges – die Melkisedekse Priesters – met Jesus Christus as ewige Hoëpriester.

Ek glo die kerk is Yasharel (die Israel van God) die gemeenskap van die heiliges – die Melkisedekse Priesters tans verbind tot die groot opdrag van Jesus om die hele wêreld in te gaan en die Goeie Nuus aan die ganse mensdom te verkondig. (Markus 16:15-20)

Ek glo in die genesing van siekes en die uitdrywing van duiwels.

Ek glo in die bekering en vergewing van sondes en die afsterf van die natuurlike, sondige man met die eerste dood deur die onderdompeling van die Doop in die Naam van Jesus Christus en in die eerste opstanding van die bonatuurlike, heilige man in die ewige lewe om vir ewig saam met Jesus Christus te regeer.

Ek glo die spreek in tale is bewys van die ontvangs en inwoning van God die Heilige Gees.

Ek glo in die Nagmaal van Jesus Christus en in sy bloed as seël van die Nuwe verbond.

Ek glo die sewe jaarlikse Feeste van God die Vader – Pesag – Ongesuurde Brode – Eerste Vrugte – Weke / Pinkster – Trompette – Versoeningsdag – Huttefees.

Ek verwerp die heidense Kersfees – Nuwejaarsfees – Paasfees – Valentynsfees – Moerdersdag – Vadersdag – Halloween – verjaasdagfeeste en alle onbybelse feeste en sg. heilige gedenkdae.

Ek heilig die sewendedagse Sabbat soos in die Wet – Torah – vervat en ek  verwerp ten sterkste die heidense eerstedagse vals plaasvervanger sabbat – Sondag.

Dit is Sy getuienis en ons verklaring van die waarheid wat ons voor die mensdom uitleef

Ons maak die bevestiging dat:

Jesus Christus is die vleeslike manifestasie van die Vader Yahuah – God in liggaamlike vorm en die Woord van God waarvoor en waardeur alles geskape is.

In die begin het Yahuah deur sy WOORD – Yahusha – die hemel en die Aarde geskape. Die Hemel en die Aarde is een heelal soos ons liggaam en gees een siel is en soos die Vader en die Gees een in die liggaam van die Seun, Jesus Christus is.

Die Nuwe Testament is Jesus Christus se interpretasie van die Tanakh – Ou Testament – dit is ook die bevestiging van Jesus Christus se vervulling van die wet en die profete.

Verlossing is deur genade deur geloof, en slegs deur die vergieting van die  onskuldige bloed van die Messias is vergifnis van sondes moontlik. Geen ander offer van watter aard ookal is toereikend nie.

Ek glo dat die sg. sondaarsgebed onbybels is en dat geloof sonder werke dood is.

Boek van die Verbond vs boek van die wet

Ons maak die bevestiging dat:

Die Skrif – Genesis tot Openbaring – is die onfeilbare woord van God en die hele Skrif is deur  God se asem geblaas vir onderrig, teregwysing, regstelling en opleiding in geregtigheid soos in 2 Timoteus 3:16.

Die ‘Verbondsboek’ en die ‘Boek van die wet’ is nie sinoniem nie – die Verbondsboek is binne-in die Ark en die wetboek is aan die buitekant vasgemaak as getuie teen Israel totdat die Messias sou kom om die verbond te vernuwe – Deut 31:26.

Daar is ‘n verandering van die wet Heb 7:12 en 7:18; Gen 49:10

Ons moet die Wet -Torah – regverdig verdeel (2 Timoteus 2:15), wat onderskeid tref tussen die ooreengekome Verbondsboek en die opgelegde boek van die wet wat afgedwing is na en as gevolg van, die verbondsverbreking by die goue kalf

Die boek van die wet is bygevoeg na die verbondsverbreking van die goue kalf om Israel onder toesig te hou, ‘n leraar totdat die Messias gekom het om ‘n Nuwe Verbond te maak as Torah (Galasiërs 3:19 en 3:24; Hebreërs 8: 6 en 9: 10), die Melkisedek Verbondsboek – die Verbond van die Belofte.

Daar kan nie by ‘n bloedvergelykende verbond toevoegings gemaak word nie (Eksodus 24: 7; Galasiërs 3:15) so die boek wan die wet wat ‘n toevoeging was kan nooit deel van die Verbond van Belofte wees nie.

Die konteks van Galasiërs bespreek die tweedeling tussen die boek van die wet waarvan ons bevry word; en die nuwe verbond; gegee as Torah – die Boek van die Verbond; Jesus se bloed het ons in staat gestel om deel te hê aan die verbonde van die belofte!

Melkisedekse Koninklike Priesterdom

Ons maak die bevestiging dat:

Jesus Christus het ons ingelyf in sy Melkisedekse Koninklike Priesterdom (1 Petrus 2: 9) waar ons in sy koninklike wet, die Boek van die Verbond – Torah – moet wandel (Eksodus 19: 4, Jakobus 2: 8), die volmaakte wet van vryheid (Jakobus 1:26) vervat in sy beloftesverbond (Efesiërs 2:12).

Jeremia 33:17 spreek t.o.v. die Koningskap en Levitiese voorwaardelike verbondsbelofte wat uiteengesit is in (1 Kon. 9: 5; Jeremia 22:30) wat Israel gebreek het! Daar is geen ewige Levitiese priesterdom nie en daar was geen ewige Dawidiese koning wat op die troon in Jerusalem sit nie.

Die boek Esegiël is nie duisendjarig nie, maar ‘n versameling van 13 datumgestempelde rolle. Die duisendjarige aardse koninkryk is ‘n dwaal van die dispensasionaliste en dit is basseer op die dwaling van die Babiloniese Talmud en die Joodse begeerte en droom van ‘n duisendjarige aardse koninkryk waaronder alle nasies die slawe van die Jode sou wees.

Daar is vandag ‘n orde van Melkisedek Priesters op aarde soos die Meester se gebed bevestig, ‘laat U Koninkryk op die aarde kom soos dit in die hemel is.’ (Matteus 5:28:18; Hebreërs 7)

Die Melkisedekse priesterskap van gelowiges is die ware tempel! Yahuah het sy tempel gekies en dit is sy Koninkryk van Melkisedek Priesters. (Hebreërs 9:10)

Hierdie manifes is nog in wording…

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s