Ontwaking van Israel

Wie en wat op aarde is ons as gelowiges en waar en hoe pas ons in die plan van die Vader?

Galasiërs (Galutya) 3:26 Deur hierdie geloof (emunah) in Jesus Christus (Moshiach Yahushua) is julle nou almal kinders van God (b’nai Yahuah),

27 want julle almal wat deur die doop met Moshiach verenig is, het nou deel van Moschiach.

28 Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Moshiach Yahushua is julle almal één Israel (kol Yisrael echad in Moshiach).

29 En as julle aan Moshiach behoort, is julle ook nakomelinge (zera / saad) van Abraham (Avraham) en erfgename kragtens die belofte van God (Elohim)

Hier skryf Paulus (Shaul) aan die Galasiërs om aan hulle duidelik te maak watter posisie hulle as gelowiges in Yahushua het.

Eerstens – deur geloof en doop in Moshiach is hulle letterlik deel van die liggaam van Moshiach hier op aarde.

Tweedens – is daar in die liggaam van Yahushua Moshiach geen sprake van ras, herkoms, stand en geslag nie. Almal in Moshiach is ‘echad’ een Yisrael.

Derdens – beteken dit dat hulle die saad, nakomelinge en erfgename van Avraham is en dat die belofte van Yahuah aan Avraham en ook die verbond wat later daarop sou volg juis op hulle van toepassing is. {Genesis (Beresheeth) 12:1-3}

In samevatting beteken dit dat die belofte van Yahuah aan Avraham (deur Yahushua se voltooide werk en ons geloof en indompeling in Moshiach) werklik geword het – ons is die produk – b.nei Yahuah kol Yisrael echad. Kinders van Vader Yahuah – Yisrael vermeng en verenig in Yahushua Moshiach!

Is jy dus ‘n Christen? Nee jy is Yisrael! Jy is die verwerkliking van die belofte –  die uitverkore volk van Yahuah en die saad van Avraham, want jou identiteit het versmelt in die liggaam van Yahushua Moschiach om deel te word van die familie en Koninkryk van Yahuah – Yisrael.

Vers 29: En as julle aan Moshiach behoort, is julle ook nakomelinge (zera / saad) van Avraham. Die woord nakomelinge dra beslis nie genoeg gewig nie. Dit verwys eintlik na die DNA.

Wanneer ons as gelowiges hierdie beginsels van ons identiteit as Yisrael begin integreer en uitleef, vind ‘n wonderwerk plaas – ons DNA verander – ons word fisies in siel en ook in gees ‘n nuwe mens met ‘n nuwe naam.

Boonop ontvang ons die Heilige Gees (Ruach haKodesh) wat met ons eie gees verenig (ons is deur geloof en doop een met Moshiach) en wat dan ons fisiese liggaam en siel beheers en transformeer sodat ons letterlik Yisrael is.

Yisrael is die een vermengde fisiese volk van Yahuah in hierdie wêreld (Egipte).

Yisrael is die een sielsomsluitende gemeenskap / kerk en liggaam van Yahushua in hierdie wêreld (Mystery Babilon).

Yisrael is die een geestelike regering onder leiding van die Ruach haKodesh in hierdie wêreld (Nuwe Wêreld Orde / NWO)

Yisrael is dus in liggaam siel en gees die KONINKRYK van Yahuah Elohim in hierdie wêreld.

Yisrael leef in afwagting op die terugkeer van ons Koning Yahushua want Hy is die Melkizedek Kohen haGadol. In liggaam is Hy Yisrael se Verlosser en Koning (Melekh), in wese is Hy Yisrael se regverdige regter (Zadik) en geestelik is Hy Yisrael se Hoë Priester (Kohen haGadol).

Ons eie liggaam, siel en gees vind slegs enige vorm van bestaansreg en dan die hoogste vorm van bestaansreg in ewigheid die oomblik wat ons as gelowiges ons ware identiteit as Yisrael opneem en uitleef volgens die bepalinge vervat in die Boek van die Verbond en Koninklike Wet (Koninklike Torah).{Eksodus (Shemot) 19:5 – 24:8}

Eksodus (Shemot) 19:4-8 ‘Julle het gesien wat Ek aan Egipte gedoen het, en hoe Ek julle soos op arendsvlerke veilig gedra en na My toe gebring het.

5-6 As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond (brit) hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, ‘n koninkryk (malchut) wat My as priesters (kohanim) dien, en ‘n gewyde volk bo alle nasies; die hele aarde behoort immers aan My.’ Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel.”

7 Moses het toe afgeklim en die leiers van die volk bymekaargeroep en vir hulle alles vertel wat Yahuah hom beveel het.

8 Daarna het die volk soos een man geantwoord: “Alles wat die Yahuah gesê het, sal ons doen.” Moses het vir die Yahuah gaan sê wat die volk geantwoord het.

Neem baie duidelik kennis dat; Yisrael is ‘n Koninkryk en NIE ‘n demokrasie nie! Daar word NOOIT verkiesings gehou nie. Diens vind plaas deur Goddelike aanstelling en deur onderdanigheid.

Yahushua het vir geen ander rede gekom nie as om hierdie groot werk te doen:

1 Petrus (Kepha Aleph) 2:9-11 Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore generasie (verwys na die gene van Yahuah – sy DNA), ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir Yahuah afgesonder is, die eiendomsvolk van Yahuah, die volk wat die verlossingsdade (tehillot) moet verkondig van Hom (Yahushua Moshiach Melkizedek Kohen haGadol) wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

10 Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van Yahuah. Julle het tóé geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het Yahuah aan julle barmhartigheid bewys.

11 Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinlike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net ‘n mens se lewe.

In oorsig kan jy nou die volgende vrae vra:

Is ek ‘n sogenaamde Boer, Afrikaner of Suid-Afrikaner? Nee ek is Yisrael die Eiendomsvolk van Yahuah.

Is ek Charismaties, Apostolies, Evangelies, Nederduitsch Gereformeerd, Nederduitsch Hervormd of enige ander Protestantse of Roomse denominasie? Nee ek is Yisrael die Koninklike Priesterdom van Yahuah.

Is ek veronderstel om deel te wees van die wêreldse politieke stelsels – ‘n demokraat of ‘n kommunis, die NWO of enige iets anders? Nee ek is Yisrael wat onderdanig dien in die Koninkryk van Yahuah binne die bepalinge van die Koninklike Torah en onder heerskappy van die Ruach haKodesh en van Yahushua Moshiach die Hoëpriester, Regverdige Regter en Koning. Hy is vir ewig Hoëpriester vogens die Priesterorde van Melkisedek. {Hebreërs (Ivrim) 5:10 en 6:20}

Openbaring (Gilyahna)18:4. Toe het ek ‘n ander stem uit die hemel (shamayim) hoor sê: “Gaan uit haar uit, my volk (Ami), sodat julle nie aan haar sondes deel kry en die plae wat oor haar kom, julle ook tref nie.

Hier in Openbaring gee Yahuah die duidelike opdrag aan ons wat Yisrael in die nasies is om onsself los te maak van die wêreld (die nuwe Egipte) – om ons rug te keer (teshuvah) op die sosiaal-ekonomiese bestel en nie ons hoop daarop plaas nie.

Ons moet uit kom vanuit die geloofspraktyke van die vals denominasies wat onder die beheer van mystery Babilon is en wat dit ten doel stel om een nuwe wêreld geloof met Sondag as die vals Shabbat in te stel.

Verder moet ons verset en vlug vanuit die wêreldse demokraties-sosialisties-kommunistiese Nuwe Wêreld Orde politieke bestel, sodat ons die plae en oordeel wat besig is om oor die wêreld te kom sal vryspring.

Weet dus wie en wat jy is Yisrael en neem die vaandel van Yahuah op, want Hy sal ons binnekort vanuit die nasies bymekaar maak en sy Koninkryk in Yisrael herstel!

Numeri (Bamidbar) 6:22-27 Yahuah het vir Moses gesê:

“Sê vir Aäron en sy seuns: So moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën:

 

Yahuah sal julle seën en julle beskerm;

Yahuah sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees;

Yahuah sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee!

 

“So moet die priester My NAAM op Yisrael lê, en Ek sal hulle seën.”

 

Jacus Müller

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s