Die Priesterlike Gebed

Abba Vader, toe die laaste ure van Jesus se aardse lewe aangebreek het, het Hy sy oë na die hemel opgehef en gebid dat U, Hom sou verheerlik sodat Hy U ook kan verheerlik en dat U aan Hom die mag gegee het oor alle vlees, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het die ewige lewe kan gee. Op grond van al Jesus se woorde en op grond van sy Hoëpriesterlike gebed glo ek dat U ook vir my aan Jesus gegee het, en daarom glo en bely ek dat ek die ewige lewe reeds ontvang het, en die ewige lewe is dit – dat ek die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het ken.

Joh 17:1  Dit het Jesus gespreek, en Hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê: Vader, die uur het gekom; verheerlik u Seun, sodat u Seun U ook kan verheerlik—

Joh 17:2  soos U Hom mag oor alle vlees gegee het, sodat Hy aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe kan gee.

Joh 17:3  En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Abba Vader, Jesus het U verheerlik op die aarde en die werk wat U Hom gegee het, het Hy volbring sodat U Hom nou by Uself verheerlik met die heerlikheid wat Hy by U gehad het voordat die wêreld bestaan het. Ek glo en bely dat ek een van dié mense uit die wêreld is wat U aan Jesus gegee het. Ons het aan U behoort en U het ons aan Jesus gegee en Hy het U naam aan ons openbaar en ons bewaar sy woord.

Joh 17:4  Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring. 

Joh 17:5  En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was. 

Joh 17:6  Ek het u Naam openbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar. 

Abba Vader, ek weet dat alles wat Jesus het van U af kom, want die woorde wat U aan Jesus gegee het, het Hy aan ons gegee en ons het dit ontvang en waarlik erken dat Jesus van U uitgegaan het en ons glo dat U Hom gestuur het.

Joh 17:7  Nou weet hulle dat alles wat U My gegee het, van U kom. 

Joh 17:8  Want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee; en hulle het dit ontvang en waarlik erken dat Ek van U uitgegaan het, en hulle het geglo dat U My gestuur het. 

Abba Vader, Jesus het vir ons gebid en nie vir die wêreld nie, omdat ons aan U behoort en omdat U ons aan Hom gegee het. Ons glo dat alles wat aan U behoort ook Jesus se eiendom is en dat Hy in ons verheerlik is.

Joh 17:9  Ek bid vir hulle; Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U My gegee het, omdat hulle aan U behoort. 

Joh 17:10  En alles wat myne is, is uwe; en wat uwe is, is myne; en Ek is in hulle verheerlik. 

Abba Vader, Jesus is nie meer in die wêreld nie, maar ek is in die wêreld, daarom bid ek soos Hy vir ons gebid het; Heilige Vader, dat U óns wat aan Jesus behoort in U Naam sal bewaar sodat ons ook een kan wees net soos Jesus een is met U. Toe Jesus saam met ons in die wêreld was, het Hy ons in U naam bewaar en oor ons gewaak, sodat nie een van ons verlore gegaan het nie, behalwe vir die seun van die verderf, sodoende is die skrif vervul. Jesus is nou by U, maar Hy het hierdie dinge in die wêreld gespreek sodat ons sy blydskap volkome in ons kan hê.

Joh 17:11  En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons. 

Joh 17:12  Toe Ek saam met hulle in die wêreld was, het Ek hulle in u Naam bewaar. Oor die wat U My gegee het, het Ek gewaak; en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die Skrif vervul sou word. 

Joh 17:13  Maar nou kom Ek na U toe; en Ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. 

Abba Vader, Jesus het U woord aan ons gegee, daarom haat die wêreld ons. Net soos Jesus nie van die wêreld is nie, is ons ook nie van die wêreld nie en net soos Jesus vir ons gebid het, bid ek ook dat U ons nie uit die wêreld sal wegneem nie, maar dat U ons van die Bose sal bewaar, omdat ons nie van die wêreld is nie, net soos Jesus ook nie van die wêreld is nie. Heilig ons in U woord want U woord is die waarheid.

Joh 17:14  Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. 

Joh 17:15  Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die Bose bewaar. 

Joh 17:16  Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie. 

Joh 17:17  Heilig hulle in u waarheid; u woord is die waarheid. 

Abba Vader, net soos U vir Jesus in die wêreld in gestuur het, het Hy ons ook die wêreld ingestuur en Hy heilig Homself om ons ontwil, sodat ons ook in waarheid geheilig is.

Joh 17:18  Soos U my gestuur het in die wêreld, het Ek ook hulle in die wêreld gestuur. 

Joh 17:19  En Ek heilig Myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees.

Abba Vader, net soos Jesus ook nie net vir my alleen gebid het nie, bid ek ook nie net vir myself nie, maar ek bid ook vir die wat nog deur ons woord in Jesus sál glo en dat ons almal één mag wees net soos U – Vader, Seun & Gees – één is, sodat die wêreld sal glo dat U Jesus gestuur het. Ek bely dat Jesus die heerlikheid wat U aan Hom gegee het ook aan ons gegee het sodat ons een kan wees net soos U ook een is.

Joh 17:20  Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo— 

Joh 17:21  dat almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het. 

Joh 17:22  En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. 

Abba Vader, ek glo en bely in Jesus se eie woorde dat Hy ín my is en dat U, Vader ín Jesus is, sodat ons volkome één kan wees en sodat die wêreld kan weet dat U Jesus gestuur het omdat U ons liefhet net soos U Jesus liefhet. Ek bid saam met Jesus dat dit sy wil is dat ons dáár – saam met Hom – sal wees waar Hy is, sodat ons sy heerlikheid kan aanskou wat U aan Hom gegee het, omdat U Hom liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld.

Joh 17:23  Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het. 

Joh 17:24  Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U My gegee het, omdat U My liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. 

Abba Vader ek erken, bely en glo dat Jesus U ken en dat U Hom gestuur het en dat Hy U Naam aan ons bekend gemaak het en nog meer bekend sal maak, sodat dieselfde liefde waarmee U Jesus liefgehad het ook in ons kan wees en Jesus ook in ons.

Joh 17:25  Regverdige Vader, al het die wêreld U nie geken nie, tog het Ek U geken, en hulle hier het erken dat U My gestuur het. 

Joh 17:26  En Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle kan wees, en Ek in hulle. 

AMEN

2 thoughts on “Die Priesterlike Gebed

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s