Beloftes aan die wat Oorwin

In die boek Openbaring gee die Here Jesus aan Johannes sy geliefde apostel die opdrag om aan die 7 engele van die 7 gemeentes in Asië briewe te skryf – dan dikteer Hy aan elke een van die 7 gemeentes ‘n persoonlike brief waarin Hy hulle prys vir dit wat hulle volgens sy opdragte reg doen. Hy vermaan hulle ook aangaande die dinge wat hulle nie na sy wil doen nie en waarsku hulle keer op keer teen veral liefdeloosheid en die verkondiging van vals doktrines.

Wat besonder verrykend is uit die briewe is die paragrawe waarmee elke een van die 7 briewe afgesluit word, want dit is altyd gerig aan die oorwinnaars wat tot aan die einde getrou bly aan die evangelie en wat vas bly staan in die woord. Jesus maak wonderlike beloftes met diep geestelike betekenisse daaraan gekoppel.

In die eerste brief wat aan die Efesiërs gerig is maak Jesus die volgende belofte:

Op 2:7  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is. 

Hierdie wonderlike belofte aan die een wat oorwin getuig van die feit dat Jesus gekom het om die skepping te herstel na wat dit was voor die sondeval en natuurlik om ons self en ons verhouding met God te herstel tot wat dit was. Adam en Eva was in die paradys van God en hulle het die reg gehad om van die boom van die lewe te eet, maar hulle is na hulle sonde uit die paradys gewerp en sonder die vrugte van die boom van die lewe het hulle liggame gesterf. Jesus belowe dus dat hy ons posisie in die paradys weer sal teruggee aan ons met al die voorregte wat Adam en Eva daar gehad het voor die sondeval.

Aan die wat oorwin uit die gemeente in Smirna die volgende:

Op 2:11  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie.

Dit is belangrik om te weet dat ons eerste dood plaasvind wanneer ons gedoop word. Met ons doop sterf ons saam met Jesus en staan ons op uit die dood as ‘n nuwe skepping wat reeds die ewige lewe ontvang het saam met Jesus. Dit is die eerste dood – dan wanneer ons eendag op ons fisiese sterfbed in hierdie wêreld lê, sterf ons die tweede dood, maar Jesus verseker ons dat ons deur die tweede dood geen skade sal ly nie – bedoelende dat ons dan reeds die ewige lewe besit en saam met Hom in die Paradys sal wees.

Paulus stel dit so – in die Afrikaanse vertaling miskien nie so maklik verstaanbaar nie:

2Kor 5:6  Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. 
7  Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. 
8  Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. 
9  Daarom lê ons ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om Hom welbehaaglik te wees. 

In die King James is dit dalk meet verstaanbaar:

2Co 5:6  Therefore we are always confident, knowing that, whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord: 
7  (For we walk by faith, not by sight:) 
8  We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord. 
9  Wherefore we labour, that, whether present or absent, we may be accepted of him. 

Aan die wat oorwin uit die gemeente in Pergamus:

Op 2:17  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. 

Jesus verwys na manna as die brood wat lewe gee – Hy is die brood wat lewe gee – die bood uit die hemel en ek glo dat net soos met die vrugte van die boom van die lewe dit verwys na ons ewige lewe saam met Jesus in die Vader se ryk of paradys. Meer as dit is die verborge manna waarna Jesus hier verwys ook simbolies van die ‘wittebrood’ oftewel die persoonlike intieme liefdesverhouding wat Hy met elkeen het tot in ewigheid wat deel is van sy uitverkorenes – sy gunsgenote.

Hiermee saam gaan die wit keursteen, want waar die manna die geestelike aspek voorstel, stel die keursteen die fisiese waarheid van die ewige lewe as boustene in die tempel van God voor. Dit spreek van die suiwere, vlekkelose skudloosheid wat ons in Jesus sal hê en inderdaad nou reeds het, en omdat God die God van die geeste van alles wat lewe is, sal die naam wat aan ons as individue toegeken word en wat op die keursteen gegarveer sal wees dus uniek beskrywend wees van elkeen van God se kinders se diepste wese – beskrywend van hulle unieke innerlike wese.

Daar bestaan egter ‘n diepe verborge betekenis aangaande albei hierdie gawes van Jesus en dit spreek van die geheimenisse van wat Hy besig is om vir sy gunsgenote – die wat oorwin – voor te berei.

Aan die oorwinnars uit Thiatire skryf Johannes so:

Op 2:26  En aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal Ek mag oor die nasies gee, 
7  en hy sal hulle regeer met ‘n ysterstaf; soos erdegoed word hulle verbrysel, net soos Ek ook van my Vader ontvang het. 
8  En Ek sal hom die môrester gee. 
9  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Die fokus van hierdie webwerf is om die waarheid aangaande die Priesterorde van Melkisedek te leer. Dit is dat ons wat nou reeds die nuwe lewe in Jesus leef ook prieters is in die orde van Melkisedek. Jesus is ons Hoëpriester en ons dien onder Hom. Melkisedek beteken ‘koning van geregtigheid’.

Jesus is die Koning van Geregtigheid, maar regdeur sy Woord belowe Hy aan ons dat ons ‘n nasie van Koning Priesters is en sal wees en dat ons as konings saam met Hom sal regeer oor die nasies. Wat dit alles behels is nie nou al vir ons duidelik nie, maar ons kan verseker op hierdie beloftes van Jesus peil trek.

Ons leer tans in die leerskool van die lewe die noodsaaklike karaktereienskappe wat nodig sal wees om hierdie groot roeping wat op ons is te volbring in die Koninkryk van God onder die heerskappy van Jesus.

Verder belowe Jesus hier dat Hy aan die wat oorwin die môrester sal gee. Volgens Openbaring 22:16 en wel in Jesus se eie woorde is Hy self die môrester. Hy belowe dus hier om Homself aan ons te gee – Hy sal in ons besit wees en ons natuurlik in sy besit – net soos Hy ook in Johannes 17 vir ons bid. Hy sal ons nooit verlaat nie – wat meer kan ons vra?

Op 22:16  Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. 

Aan die oorwinnaars uit Sardis die volgende:

Op 3:5  Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam nooit uitwis uit die boek van die lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor my Vader en voor sy engele. 
6  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Ons is die oorwinnars wat nou reeds geklee is met die vlekkelose wit klere van Jesus. Wanneer ons in gebed voor die Vader verskyn kom ons in die geregtigheid van Jesus geklee, maar in die Koninkryk van God sal ons met ons eie wit klere geklee word. Dit belowe Jesus hier aan ons. Ons sal dus verander wees; ons sal self vlekkeloos en sondeloos wees en daarom sal Hy ons name nooit uit die boek van die lewe wis nie.

Dit is die rede hoekom ons elke oomblik van ons bestaan daarna moet strewe om perfek te wees voor God om ‘n vlekkelose lewe te lei. Ons sal beloon word met dit waarna ons sterwe.

Aan die oorwinnars uit Filadelfia skryf Johannes so:

Op 3:12  Wie oorwin, Ek sal hom ‘n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie; en Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdaal, en my nuwe Naam. 
13  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Die absolute van die bogenoemde beloftes kan ons beslis nie in hierdie wêreld tenvolle begryp nie, maar dit spreek van die feit dat ons liggame nou reeds die tempel van God is en in die toekoms sal ons die pilare wees waarop die geestelike tempel van God in die Koninkryk sal rus. Ons sal nooit weer deur God verlate wees nie.

Jesus belowe dat Hy 3 name op ons sal skryf – die naam van God, die Naam van die nuwe Jerusalem in Sion en sy eie naam wat nog nie aan ons bekendgemaak is nie. Dit spreek daarvan dat ons in totaliteit teruggekoop is en deel gemaak is van die huisgesin van God die Vader in Jesus Christus. Ons sal nooit wese wees sonder heenkome nie, maar ons ewige woning staan vas in die beloftes van Jesus.

Tenslotte is Jesus se beloftes aan die oorwinnaars uit die gemeente in Laodicea soos volg:

Op 3:21  Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. 
22  Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. 

Hierdie belofte spreek vanself. Dit is opmerklik dat Jesus se grootste beloftes aan sy gunsgenote almal verband hou met ons posisie as prieters en konings in die orde van Melkisedek. Jesus belowe ons dat ons saam met Hom sal wees in die Huis of Tempel van die Vader tot in ewigheid. Dat ons die ewige lewe sal uitleef in diens van die Koninkryk van God en dat ons saam met God sal heers.

Hierdie beloftes is slegs aan die wat tot aan die einde volhard en as oorwinnars uit die stryd tree. Dit beteken oorwinnars oor die sondige natuur waarmee ons ontvang en gebore is. Jesus het vir ons as offer gesterf sodat ons van ons sonde verontskuld kan wees, maar meer as dit sodat ons oor die sonde kan heers as konings en dat ons as priesters hierdie waarhede aan die nasies sal leer.

Kom ons volhard dan in die transformasie van ons liggaam, siel en gees. laat ons onsself onderdanig stel aan die inwonende Heilige Gees van God om ons te leer en te lei op die weg na heiligmaking sodat ons perfek kan staan voor die regterstoel van God.

Amen

 

2 thoughts on “Beloftes aan die wat Oorwin

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s