Geloofsbelydenis

Ons reg verdeelde bevestiging van die waarheid

Dit is Sy getuienis en ons verklaring van die waarheid wat ons voor die mensdom uitgeleef

Yahuah Elohim

Ons maak die bevestiging dat:

יהוה (Yahuah) is die Echad (Meervoudige Een) Ware Elohim (God), oorgedra in (Devarim (Deuteronomium) 6: 4) en (Eksodus 34: 6-8).

Yahusha Ha Moshiach (Messias) is die Melkisedek Kohen Ha Gadol (Hoëpriester), die Woord van יהוה (Yahuah), die Seun van Elohim wat in die vlees manifesteer en die liggaam van Elohim (God) in liggaamlike vorm is.

Die Nuwe Testament is Yahusha se interpretasie van die Tanakh (Ou Testament).

Verlossing is deur genade deur geloof, en dat slegs deur die vergieting van die  onskuldige bloed van die Messias , vergifnis van sondes moontlik is.

Yahusha is gebore uit ‘n maagd, deur die Heilige Gees (Ruach haQodesh).

Boek van die Verbond vs Boek van die Reg / Wet

Ons maak die bevestiging dat:

Die Skrif Bereishis (Genesis) tot Gilyahna (Openbaring) is die onfeilbare woord van Yahuah en die hele Skrif is deur  Yah se asem geblaas vir onderrig, teregwysing, regstelling en opleiding in geregtigheid soos in 2 Timoteus 3:16.

Die ‘Verbondsboek’ en die ‘Boek van die Reg /Wet’ is nie sinoniem nie (Deuteronomium 31:26).

Daar is ‘n verandering van die wet ‘Torah’ (Hebreërs 7:12 en 7:18; Genesis 49:10)

Ons moet die wet ‘Torah’ regverdig verdeel (2 Timoteus 2:15), wat onderskei tussen die ooreengekome Torahboek en die opgelegde ‘Boek van die Reg/Wet’.

Die ‘Boek van die Reg/Wet’ is bygevoeg na die Goue Kalfbreuk om ons onder toesig te hou, ‘n leraar totdat die Messias gekom het om ‘n Nuwe Verbond te maak as Torah (Galasiërs 3:19 en 3:24; Hebreërs 8: 6 en 9: 10), die Melkisedek ‘Verbondsboek’ – die Verbond van Belofte.

U kan nie by ‘n bloedvergelykende verbond toevoegings maak nie (Eksodus 24: 7; Galasiërs 3:15).

Die konteks van Galasiërs bespreek die tweedeling tussen die ‘Boek van die Reg/Wet waarvan ons bevry word; en die nuwe verbond; gegee as Torah – die ‘Boek van die Verbond’; Messias se bloed het ons in staat gestel om deel te wees van die verbonde van die belofte!

Melkisedekse Koninklike Priesterdom

Ons maak die bevestiging dat:

Yahusha het ons ingelyf in sy Melkisedekse Koninklike Priesterdom (1 Petrus 2: 9) waar ons in sy koninklike wet, ‘die Boek van die Verbond’ Torah moet wandel (Eksodus 19: 4, Jakobus 2: 8), die volmaakte wet Torah van vryheid (Jakobus 1:26) vervat in sy beloftesverbond (Efesiërs 2:12).

Jeremia 33:17 praat met die Koningskap en Levitiese Voorwaardelike Verbondsbelofte wat uiteengesit is in (1 Kon. 9: 5; Jeremia 22:30) wat Israel gebreek het! Daar is geen ewige Levitiese priesterdom nie en daar was geen ewige Dawidiese koning wat op die troon in Jerusalem sit nie.

Die boek Esegiël is nie duisendjarig nie, maar ‘n versameling van 13 datumgestempelde rolle.

Daar is vandag ‘n orde van Melkisedek Priesters op aarde soos die Meester se gebed bevestig, ‘laat U Koninkryk op die aarde kom soos dit in die hemel is.’ (Matteus 5:28:18; Hebreërs 7)

Die Melkisedekse Priesterskap van gelowiges is die enigste en ware TEMPEL! Yahuah het sy tempel gevestig – die Koninkryk van Melkisedek Priesters. (Hebreërs 9:10)